Prof. Dr. ERKAN GÖNÜLOL NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. ERKAN GÖNÜLOL

T: (0282) 250 2266

M egonulol@nku.edu.tr

W egonulol.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Biyosistem Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM MAKİNALARI
Öğrenim Yılları: 1999
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: EGE
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM MAKİNALARI
Öğrenim Yılları: 1995
Tez:
Lisans
Üniversite: EGE
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM MAKİNALARI
Öğrenim Yılları: 1991
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM / TARIMSAL MAKİNE SİSTEMLERİ
2017-
Doç. Dr. NKU. ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜH
2011-
Yrd. Doç. Dr. N.K.Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ
1999-
Araş. Gör. T.Ü. TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM MAKİNALARI B
1994-
İdari Görevler
Bölüm Başkan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2009-
MYO/Yüksekokul Müdürü TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
2004-2007
Bölüm Başkan Yrd. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
2004-2007
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Biyosistem Mühendisliği
Tarım Makine Sistemleri
Tarımsal Otomasyon
Tarım Makineleri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. DURGUT M. R., GÖNÜLOL E., KAYİŞOĞLU B., Production of Biodiesel from Microalgae using Acid and Base Catalysts, Journal of Scientific and Engineering Research, vol. 4, pp. 263-268, 2017.
Özgün Makale google scholar, scientific journal, open access journal Erişim Linki
2. GÖNÜLOL E., DEMİR C., Merkezi Köy Sağım Sistemlerinin Süt Kalitesine Olan Etkisi, Avrupa Bilim & Teknoloji Dergisi (EJOSAT), vol. 4, pp. 82-86, 2016.
Özgün Makale ULAKBIM, DRJI, Sjournals, Akademikdizin, Zotero, Mendeley, citefactor ve Google Scholar
3. GÖNÜLOL E., Evaluating of Robotic Milking Performance in Turkey, Journal of Emerging Trends in Agriculture and Applied Sciences.JETEAS, vol. 7, pp. 31-34, 2016.
Özgün Makale DOAJ, WorldCat, NewJour, Open J-Gate, Scirus, Socolar, EISRJC, Expanded Academic ASAP, Chemical Abstracts (CAS), Cabell Directories, Serial Solutions, Ulrich’s Web Global Serials Directory, Index Copernicus International, Educators Reference Complete, Academic OneFile, Tulips, Refseek, ProQuest, Journal Finder, e-journal, Genamics Journal Seek, Open Access Digital Library, UCLA Library, Term Paper Warehouse, Electronic Journals Library, Open Access Digital Library, UNC University Libraries, isurs.org, Research Bible, ebookbrowse, Universitätsbibliothek Leipzig, CABI, and Global CNKI
4. TAN F., GÖNÜLOL E., Effects of Particle Length on Alfalfa Baled Silage Quality and Color under Different Storage Conditions, Bulgarian Journal of Agricultural Science (ISI), vol. 17, pp. 451-455, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. TAN F., GÖNÜLOL E., KAYİŞOĞLU B., KOÇ F., Effects of Compaction and Maturity Stages on Sunflower Silage Quality, African Journal of Agricultural Research (ISI), 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
6. TAN F., KOÇ F., GÖNÜLOL E., Aerobik Stabilite Süresince Paket Silajlarda Renk Değişimi ColorChanges of PackageSilage in Period of AerobicStability, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi (Journal of Tekirdag Agricultural Faculty), 2010.
Özgün Makale ulakbim
7. GÖNÜLOL E., DALMIŞ İ. S., KAYİŞOĞLU B., BAYHAN Y., KOCABIYIK H., The Evaluation of Alternative Stalk Chopping Methods in Sunflower Farming, African Journal of Agricultural Research, pp. 1398, 2009.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
8. TAN F., GÖNÜLOL E., KOCABIYIK H., Density Porosity and Permeability Rates of Sunflower Silage under Different Compaction Conditions, Journal of Animal and Veterinary Advances, pp. 1873, 2009.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
9. SAĞLAM C., BAYHAN Y., GÖNÜLOL E., Economic Aspect of Soil Tillage Systems in Canola Farming, Bulgarian Journal of Agricultural Science, pp. 426, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
10. GÖNÜLOL E., TAN F., Evaluating of Milking Parlor Performance in Turkey, Journal of Animal and Veterinary Advances, pp. 2631, 2009.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
11. ÜLGER P., GÖNÜLOL E., Biosytems Engineering, Namık Kemal Üniversitesi, TekirdağZiraatFakültesiDergisi (Journal of Tekirdag Agricultural Faculty), pp. 315, 2008.
Özgün Makale TUBİTAK-ULAKBİM ,DOAJ,CABI,EBSCO, INDEX COPERNICUS,FAO AGRIS, Proquest Erişim Linki
12. GÖNÜLOL E., POLAT R., ÜLGER P., KAYİŞOĞLU B., KUŞCU H., POLAT C., Stray Voltage Problems in Dairy Farms and Effects on Animal Behavior, The Philippine Agricultural Scientist, pp. 426, 2008.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
13. ÜLGER P., GÖNÜLOL E., Necessity of Re Organization of Turkish Agricultural Higher Education System, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi (Journal of Tekirdag Agricultural Faculty), pp. 323, 2006.
Özgün Makale DOAJ , CABI, ULAKBİM,FAO AGRIS, INDEX COPERNICUS Erişim Linki
14. BAYHAN Y., KAYİŞOĞLU B., YALÇIN H., GÖNÜLOL E., SUNGUR N., Possibility of Direct Drilling and Reduced Tillage in Second Crop Silage Corn, Soil and Tillage Research, pp. 1, 2006.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
15. BAYHAN Y., GÖNÜLOL E., KAYİŞOĞLU B., YALÇIN H., KOÇ F., The Effect of Different Tillage Methods on Silage Quality in Second Crop Maize, Bulgarian Journal of Agricultural Science, pp. 47, 2004.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
16. BAYHAN Y., KAYİŞOĞLU B., GÖNÜLOL E., Effect of Soil compaction on sunflower growth, ", Soil and Tillage Research, pp. 31, 2002.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. DURSUN B., DEMİR C., KOCABEY S., GÖNÜLOL E., Trakya da Tarımda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Etkin Kullanımı, Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, cilt 11, ss. 47-53, 2015.
Özgün Makale ULAKBİM
2. DEMİR C., GÖNÜLOL E., ÜLGER P., Merkezi Köy Süt Sağım Tesislerinin Uygulanabilirliği, Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, cilt 8, ss. 13-18, 2012.
Özgün Makale ULAKBİM
3. TAN F., GÖNÜLOL E., Ülger P., ColorChanges of Bale Silageunder Different Storage Conditions, Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 2009.
Özgün Makale Ulakbim
4. TAN F., GÖNÜLOL E., ÜLGER P., Color Changes of Bale Silageunder Different Storage Conditions, Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, cilt 5, ss. 211-216, 2009.
Özgün Makale ULAKBİM
5. ÜLGER P., GÖNÜLOL E., TAN F., Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye Tarımı, Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 2006.
Özgün Makale ULAKBİM
6. GÖNÜLOL E., ÜLGER P., Soğan Hasadı ve Hasat Sonrası İşlemler, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 5, ss. 102-109, 1996.
Özgün Makale ULAKBİM
7. GÖNÜLOL E., DEMİR V., Damla Sulama Sistemlerinde Kullanılan Gübre Uygulama Ekipmanları, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 32, ss. 215-222, 1995.
Özgün Makale ULAKBİM
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. GÖNÜLOL E., Sağım Makinelerinde Yapılması Gereken Bakımlar, Hasad Hayvancılık Dergisi, cilt 25, ss. 41-43, 2010.
Özgün Makale
2. GÖNÜLOL E., Merkezi Köy Sağım Sistemleri üzerine Röportaj, Hasad Hayvancılık Dergisi, cilt 25, ss. 18-20, 2010.
Özgün Makale
3. KAYİŞOĞLU B., TAN F., GÖNÜLOL E., Trakya Bölgesinde Süt Sağım Mekanizasyonun Mevcut Durumu ve Sorunlar, İhlas Matbaacılık Gazetecilik Yayıncılık, 1998.
Özgün Makale
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. GÖNÜLOL E., GÜZEL E., EKER B., PINAR Y., AKTAŞ T., TAN F., ÇELEN İ. H., KAYİŞOĞLU B., AKDEMİR B., BAYHAN Y., SAĞLAM C., TARIM MAKİNALARI İLKELERİ, Yayın Yeri: HİPERLİNK, 2011.
Ders Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. DUMAN A., GÖNÜLOL E., ÜLGER P., A Study of Determination Energy Costs and Factors Affecting the Energy Efficiency for Milking Mechanization, International Conference on Agricultural, Civil and Environmental Engineering (ACEE-16) (18.04.2016-19.04.2016).
Tam metin bildiri
2. AKTAŞ T., GÖNÜLOL E., ÖZER A., Modernisation of Traditional Food Production Processes Microwaveand Hor AirDrying Characteristics of Eriste (Traditional Turkish Noodle), The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Özet bildiri
3. ÖNENÇ A., GÖNÜLOL E., The Future of Robotic Dairy Farming in Turkey, 7th Balkan Conference on Animal Science (03.06.2015-06.06.2015).
Tam metin bildiri
4. AKTAŞ T., SAĞLAM C., GÖNÜLOL E., Some Rhelogical and Thermal Properties of Olive Oil Depend on Harvesting Methodand Storage Time, The 2nd International Symposiumon Traditiona lFoods from Adriaticto Caucasus (24.10.2013-26.10.2013).
Özet bildiri
5. ÖNENÇ A., GÖNÜLOL E., SOYCAN ÖNENÇ S., Theeffect of Powder Disinfectantand Nutritional Supplement on Dairy Cow Mammary Health, VIth International Balkan Animal Conference ( (03.10.2013-05.10.2013).
Tam metin bildiri
6. SOYCAN ÖNENÇ S., ÖNENÇ A., GÖNÜLOL E., TheEffect of Synthetic Zeolite on Incidinces of Hypocalcameia in Dairy Cows, VIth International Balkan Animal Conference (03.10.2013-05.10.2013).
Tam metin bildiri
7. DUMAN A., GÖNÜLOL E., ÜLGER P., DEMİR C., Determination of Dairy Cattle Farm Energy Utilization Index in Turkey, International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering (01.05.2013-01.05.2013).
Tam metin bildiri
8. GÖNÜLOL E., KUŞCU H., Stray Voltage Problems in Dairy Farm, , International Scientific Conference UNITECH´06 (01.11.2006-02.11.2006).
Tam metin bildiri
9. AKDEMİR B., ÜLGER P., GÖNÜLOL E., Sustainable Changing in Education: A Case Study on Agricultural Engineering in Turkey, , Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Association of Agricultural Engineering in Southeastern Europe (01.06.2006-01.06.2006).
Poster
10. GÖNÜLOL E., Stray Voltage Problems in Dairy Farm; Symptoms and Solutions, Agricultural and Food Sciences, Processes and Technologies Conferance (05.05.2005-07.05.2005).
Tam metin bildiri
11. BAYHAN Y., GÖNÜLOL E., KAYİŞOĞLU B., YALÇIN H., KOÇ F., The Effect of Different Tillage Methods on Silage Quality in Second Crop Maize, Farm Work Science Facing The Challenges of The XXI. Century, XXIX Ciosta-Cigr V Congress, Work Science in Sustainable Agriculture (01.06.2000-01.06.2000).
Tam metin bildiri
12. GÖNÜLOL E., Ülger P., Trakya Bölgesinde Kullanılan Sağım Makinalarının Performans Değerlerinin Belirlenmesi, UluslararasıHayvancılık‘ 99 Kongresi (01.09.1999-01.09.1999).
Tam metin bildiri
13. GÖNÜLOL E., ÜLGER P., The Effect of Milking Machines Performance on Some Milking Characteristic, 7th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture Conferance (03.05.1999-03.05.1999).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ÖNENÇ A., GÖNÜLOL E., ŞİMŞEK Ş., Robotik Süt Sığırcılığı İşletmesinde Süt Verimi, Sağım Süresi, Ruminasyon Aktivitesi ve Vücut Ağırlığı Değerlerindeki Değişimin Saptanması Üzerine Bir Araştırma, 9.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (03.09.2015-05.09.2015).
Tam metin bildiri
2. SOYCAN ÖNENÇ S., ÖNENÇ A., GÖNÜLOL E., COSTACHE G., Süt Sığırlarında Hipokalsemiye Önlemede Gebeliğin Son Dönemi Sentetik Zeolit Kullanımının Etkisi, , 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi (05.09.2013-07.09.2013).
Tam metin bildiri
3. TAN F., GÖNÜLOL E., ÜLGER P., Farklı Depolama Koşulları Altında Balya Silajlarında Renk Değişimleri, Tarımsal Mekanizasyon 25. Ulusal Kongresi konferansı (01.10.2009-03.10.2009).
Sözlü Bildiri
4. ÜLGER P., GÖNÜLOL E., TAN F., Türkiye Üniversiteleri; Sorunları ve Öneriler, Tarımsal mekanizasyon 25.Ulusal Kongresi konferansı (01.10.2009-03.10.2009).
Tam metin bildiri
5. TAN F., GÖNÜLOL E., Balya Silajında Farklı Sarma Katı, Polietilen Rengi ve Depolama Koşullarının Etkileri, 6.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi konferansı (24.06.2009-26.06.2009).
Tam metin bildiri
6. KAYHAN E., KAMBUROĞLU İ., ÖZKAN E., ÇEBİ U., BAYHAN Y., GÖNÜLOL E., KAYİŞOĞLU B., Kırklareli Yöresi Killi Topraklarında Ayçiçeği Tarımında Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Ekonomik Analizi, 23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi konferansı (06.09.2006-08.09.2006).
Tam metin bildiri
7. KAYHAN E., KANBUROĞLU İ., ÖZKAN E., ÇEBİ U., BAYHAN Y., GÖNÜLOL E., KAYİŞOĞLU B., Farklı Toprak işleme Yöntemlerinin Ayçiçeğinin Ortalama Çimlenme Süresi, Çimlenme Oranı ve Tane Verimine Etkisi, Türkiye 5.Tarla Kongresi konferansı (13.10.2003-17.10.2003).
Tam metin bildiri
8. KAYHAN E., KAMBUROĞLU İ., ÖZKAN E., ÇEBİ U., BAYHAN Y., GÖNÜLOL E., KAYİŞOĞLU B., Kırklareli Yöresi Killi Topraklarında Ayçiçeği Tarımında Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Yakıt Tüketimine ve Maliyete Etkisi, Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi konferansı (18.09.2002-20.09.2002).
Tam metin bildiri
9. BAYHAN Y., GÖNÜLOL E., YALÇIN H., KAYİŞOĞLU B., İkinci Ürün Silajlık Mısır Tarımında Azaltılmış Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Uygulamaları, Tarımsal Mekanizasyon 20. Ulusal Kongresi (13.09.2001-15.09.2001).
Tam metin bildiri
10. GÖNÜLOL E., YALÇIN H., BAYHAN Y., KAYİŞOĞLU B., SUNGUR N., Trakya Bölgesinde II. Ürün Silajlık Mısır Tarımında Farklı Toprak İşleme Yöntemleri, Tarımsal Mekanizasyon 19. Ulusal Kongresi (01.06.2000-02.06.2000).
Tam metin bildiri
11. KAYİŞOĞLU B., GÖNÜLOL E., BOZDEMİR M., Ülkemizde Tohumluluk Fasulye Tarımında Kullanılan Farklı Tip Harman Makinalarının Performans Değerlerinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma, Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi (17.09.1998-18.09.1998).
Tam metin bildiri
12. KAYİŞOĞLU B., GÖNÜLOL E., YILMAZ A., Kesif Yem Üretiminde Kullanılan Farklı Mekanizasyon Zincirlerinin İş Başarısı ve Enerji Maliyetlerinin Saptanması Üzerinde Bir Araştırma, Trakya Bölgesi II. Hayvancılık Sempozyumu (09.01.1997-10.01.1997).
Tam metin bildiri
13. GÖNÜLOL E., UZ E., Damla Sulama Sistemlerinde Kullanılan Sıvı Gübre Enjektörlerinin İşletme Karakteristiklerinin Belirlenmesi, Tarımsal Mekanizasyon 16. Ulusal Kongresi (05.09.1995-07.09.1995).
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. Mikroalg elde etmek amacıyla fotobiyoreaktör imalatı ve biyodizel üretimi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 08.05.2014-05.02.2016.
2. II. Ürün Silajlık Mısır Tarımında Farklı Toprak İşleme Yöntemleri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.01.1999-01.01.2001.
3. Trakya Bölgesinde İkinci Ürün Silajlık Mısır Tarımında Farklı Toprak İşleme Yöntemleri, DİĞER, Araştırmacı.
4. Süt Sağım Tesislerinde Oluşan Elektriksel Dağınık Gerilim Probleminin Tespiti ve Çözüm Olanakları, DİĞER, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise).
5. Farklı Seviyelerdeki Sıkıştırmanın Ayçiçeği Silaj Kalitesine Olan Etkileri, DİĞER, Araştırmacı.
6. Freze Tipi Sap Parçalayıcıların Güç Tüketimlerinin Belirlenmesi, DİĞER, Araştırmacı.
7. Kırklareli Kuru Tarım Koşullarında Ayçiçeği Üretiminde Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Toprak Sıkışması ve Bitki Gelişmesine Etkileri, DİĞER, Araştırmacı.
8. Türkiye?de Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Bünyelerinde Merkezi Köy Sağım Sistemlerin Uygulanabilirliliği, DİĞER, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise).
9. Trakya Bölgesinde Kullanılan Süt Sağım Makinalarının Standartlara Uygun Kontrolü, DİĞER, Araştırmacı.
Üyelikler
ISTRO-International Soil and Tillage Research Organization, Üye, 2001-.
Tarım Makinaları Derneği, Üye, 2000-.
TMMOB Ziraat Mühendisliği Odası, Üye, 1991-.